TINERII ÎN DIALOG CU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE ALE SECTORULUI 3

Asociația Țara Tinerilor Uniți și Primăria Sectorului 3 implementează proiectul „Tinerii în dialog cu autoritățile publice locale din Sectorul 3”.

 

“Asociația Țara Tinerilor Uniți”, în parteneriat cu Primăria Sectorului 3 al Municipiului București, implementează proiectul „Tinerii în dialog cu Autoritățile Publice Locale din Sectorul 3”, pe o perioadă cinci luni (Februarie-Iunie), printr-o serie de șase întalniri ale tinerilor din Sectorul 3 cu factorii de decizie locali.

 

Proiectul „Tinerii în dialog cu autoritățile publice locale ale Sectorului 3” face parte din programul Erasmus + KA3- Dialog Structurat, grant UE pentru organizarea de întâlniri între tineri, factorii de decizie în politicile de tineret, experți de tineret și reprezentanți ai autorităților publice responsabile de tineret.

 

Prin obiectivul său principal, proiectul urmărește creșterea gradului de sensibilizare în ceea ce privește rolul dialogului între tineri și autoritățile publice locale.

Concret, elevi ai claselor IX-XII din cele 14 licee situate în Sectorul 3, dar și aproximativ 100 de tineri defavorizați și/sau tineri cu dizabilități, ce se află în evidența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, vor participa la o serie de sesiuni de informare susținute de voluntari ai Asociației, urmând ca, la finalul fiecărei sesiuni de informare, cei mai implicați elevi să participe la una dintre cele șase întâlniri de dialog structurat, alături de factorii de decizie din instituțiile publice ale Sectorului 3.

Dat fiind interesul scăzut al tinerilor în tot ceea ce privește domeniul administrației publice, proiectul își propune să găsească soluții unor probleme precum: interesul redus al acestora cu privire la procesul decizional și al activităților autorităților publice locale, dar și gradul redus de implicare în acțiuni civice și de voluntariat. Pe de altă parte, factorii decizionali vor înțelege și ei importanța tinerilor în procesul decizional și rolul consultativ pe care aceștia îl au, pentru ca, la final, dialogul dintre aceștia să reprezinte o normalitate, și nu un obiectiv greu de atins.